W związku z upływem II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Ustroń mogą zgłaszać kandydatów do Rady do dnia 03.07.2015 r.

Przypominamy, że do Rady powołani zostaną członkowie wg schematu:

1)    2 przedstawicieli Rady Miasta Ustroń

2)    2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Ustroń

3)    4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

1)    opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,

2)    opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

3)    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4)    udzielania pomocy i wyrażania opinii w przypadku sporów miedzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

5)    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:RDPP- III kadencja
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:27.05.2015 11:07
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:27.05.2015 11:07