W dniu 26.05.2015 r. Stowarzyszenie „Jaszowiec” z siedzibą w Ustroniu złożyło ofertę na realizację zadania pn. Organizacja imprezy pn. „Wianki Świętojańskie”. Oferta rozpatrywana jest w trybie art. 19a Ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z Zarządzeniem nr 162/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. Organizacja imprezy pn. „Wianki Świętojańskie” Stowarzyszenia „Jaszowiec” oferta zostanie umieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta Stowarzyszenia "Jaszowiec"
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:27.05.2015 15:05
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:27.05.2015 15:06