W dniu 18.05.2015 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadania publicznego złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Ustroń- Centrum. Nie zgłoszono żadnych uwag do oferty.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 163/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasto Ustroń zawrze umowę
z Ochotniczą Strażą Pożarną Ustroń- Centrum o wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie tradycji i kultury ochotniczego pożarnictwa poprzez obchody 120. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Centrum” na kwotę dotacji 5 000,00. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o rozstrzygnięciu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:28.05.2015 09:43
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:08.06.2015 12:23