ogłoszenie w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o konkursie ofert w formie pisemnej na najem gruntu o łącznej powierzchni 23,40m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym 18 „pojemników na odzież używaną”.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Data publikacji:05.06.2015 09:54
Informację aktualizował:Ewa Drukała
Data aktualizacji:05.06.2015 09:54