W dniu 27.05.2015 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie „Jaszowiec”. Nie zgłoszono żadnych uwag do oferty.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 168/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasto Ustroń zawrze umowę
ze Stowarzyszeniem „Jaszowiec” o wsparcie zadania publicznego pod nazwą Organizacja imprezy pn. „Wianki Świętojańskie” na kwotę dotacji 4 000,00. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Stowarzyszenie "Jaszowiec" - realizacja zadania pn. "Wianki Świętojańskie" - rozstrzygnięcie
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.06.2015 12:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.07.2022 14:24