Lokalna aktywność w ramach realizacji programu ERASMUS „Ludowe rzemiosło – szansa dla każdego”

 

 

26.05.2015

Dzień Matki w Miejskim Domu Spokojnej Starości. Z tej okazji został zorganizowany koncert Bogdana Pieczyraka. Pan Bogdan zaprezentował swoje pieśni oraz podzielił się historią swojego życia. Po koncercie mieszkańcy spędzili miło czas na rozmowach przy kawie i ciastku a nasz gość otrzymał prezent wykonany na warsztatach terapii zajęciowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.06.2015 – 15.06.2015

Mieszkańcy Miejskiego Domu Spokojnej Starości wzięli udział w plenerze rzeźbiarskim w amfiteatrze Ustrońskim. Mieszkańcy mieli okazję podpatrzeć pracę rzeźbiarzy, różne stosowane przez nich techniki rzeźbienia w drewnie oraz różne wizje realizacji tematu pleneru „Cztery pory roku”. Mieszkańcy mogli tez znaleźć inspiracje do swoich prac co prawda nie w drewnie ale wykorzystując inne techniki artystyczne.

Residents of the home for senior citizens took part in the plein-air sculpturing in the amphitheatre Ustroń. The residents had the opportunity to look at the work of sculptors. They used different techniques for sculpturing of wood and different visions of the realization of the theme of the plein-air "The four seasons". The residents had also the possibility to find inspiration for their artistic work, not with wood, but other artistic techniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2016

Mieszkańcy uczestniczyli na zaproszenie Muzeum Kuznictwa i Hutnictwa i INDUSTRIADZie 2015. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy mogli obejrzeć zbiory Muzeum Ustrońskiego oraz wziąć udział w rekonstrukcji historycznej wizyty sprzed 135 lat Cesarza Franciszka Józefa.

Residents were in the Museum of forging industry and metallurgy and take part in „INDUSTRIADA 2015”. Residents could see the collection of the Museum and take part in the reconstruction of the historical visit of Emperor Franz Joseph 135 years ago.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2015

Warsztaty filcowania na mokro – kwiaty

Miejski Dom Spokojnej Starości zorganizował warsztaty filcowania na mokro, wykonanie kwiatów w tej technice. Zaproszeni zostali mieszkańcy z Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie. Podczas zajęć mieszkańcy mogli zapoznać się z technika filcowania na mokro. Poznać potrzebne materiały oraz wykonać filcowy kwiat. Wszyscy uczestnicy wykonali samodzielnie lub z częściową pomocą przepiękne kwiaty. Technika ta jest bardzo dobra ponieważ nie wymaga dużych zdolności manualnych i z powodzeniem nadaje się do pracy z osobami o ograniczonej sprawności psychomotorycznej.

Workshop of wet felting – flowers

The home for senior citizens organized a workshop of wet felting – they made flowers in this technique. Invited were also the residents from Evangelical the home for senior citizens "Emmaus" from Dzięgielów. During the workshop the residents could get to know the technique of wet felting. They learnt about the important materials and they made flowers. All participants have felted alone or with helpers beautiful flowers. This technique is very good because it does not require a big manual talent and is good for work with persons with reduced psychomotricity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2015

Udział w imprezie „Powitanie Lata” organizowanej przez partnera projektu z Czeskiego Cieszyna. Tematem przewodnim imprezy był Cyrk. Wszystkie zabawy, dekoracje oraz przygotowane występy nawiązywaly do tematyki cyrkowej. Mieszkańcy mieli świętną zabawę, była to także okazja do wymiany doświadczeń z naszymi czeskimi partnerami.

Participation in the event „Welcoming Summer” organized by our partner of the projekt from Cesky Tesin. The main theme of the event was the circus. All games, decorations and the prepared performances were connected to this theme. The residents had a great time and it was also an occation to exchange experiences with our partner from Czech Republic.

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Lokalna aktywność w ramach realizacji programu ERASMUS „Ludowe rzemiosło – szansa dla każdego”
Podmiot udostępniający informację:
43-450 ustroń ul. Słoneczna 10
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.07.2015 12:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.07.2015 12:30

Rejestr zmian dokumentu