treść informacji w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • 1 (pdf 335.33 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wynikach konkursu ofert na najem gruntu o łącznej powierzchni 23,40m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym 18 „pojemników na odzież używaną”.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Data publikacji:03.07.2015 15:26
Informację aktualizował:Ewa Drukała
Data aktualizacji:03.07.2015 15:26