OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
 
Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
wymiana sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną zasilającą obiekty na terenie oczyszczalni ścieków w Ustroniu, na działkach nr: 133/2, 12/2, 35/2 i 585/33 ( obręb Ustroń ) przy ulicy Sportowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:07.07.2015 15:32
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:07.07.2015 15:32