OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu

 
Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia nN w Ustroniu w rejonie ul. Lipowskiej na terenie dz.nr 1512/15, 1512/26, 1512/27, 1512/32

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:10.07.2015 08:06
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:19.08.2015 10:14