OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr SP1.ZP.271.3.01.2015

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu 43-450 Ustroń ul. Partyzantów 2
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup szafek uczniowskich szatniowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu w ramach zadania związanego z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu, ul. Partyzantów 2 szafek szatniowych dla uczniów w ilości 39 modułów czteroszafkowych według następującego opisu:

  1. Szafka ubraniowa o wymiarach wys.1500 x szer. 300 x gł. 500 mm o solidnej i odpornej na różnego rodzaju uszkodzenia konstrukcji. Wykonana z blachy cynkowej grubości min. 0,8 mm malowanej proszkowo.
  2. Szafka ma zapewnioną cyrkulację powietrza dzięki otworom wentylacyjnym umieszczonym w drzwiach.
  3. Zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglem w 1 punkcie zaopatrzonym w komplet kluczy (3 szt.). Zamki wykonane w systemie masters (pozwala na otwieranie szafek za pomocą jednego specjalnego klucza).
  4. Wyposażona w drążek z haczykami, haczyk na drzwi, półkę na podręczne drobiazgi, półkę na czapkę i u dołu półkę na buty.
  5. Ilość – 39 modułów 4.szafkowych (dla 156 uczniów).
  6. Korpus szafki – kremowy lub popielaty, kolory drzwiczek – 13 modułów żółtych, 13 – pomarańczowych,
    13 – jasnopopielatych.

Zamawiane szafki muszą posiadać certyfikat jakości ISO, być dopuszczone do użytku w szkole oraz spełniać wymagania zawarte w PN-90/F-06010/05.

Przykładowa wizualizacja przedmiotu zamówienia zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Iwona Kulis tel. 33 854 35 64

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Zakup szafek uczniowskich szatniowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu w ramach zadania związanego z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4, w terminie do 20.07.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 10.07.2015  r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SP1 01 Zakup szafek uczniowskich szatniowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu w ramach zadania związanego z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:10.07.2015 12:40
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:30.07.2015 14:37