OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
 
Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

wymiana sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną zasilającą obiekty na terenie oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ulicy Sportowej, na działkach nr: 133/2 i 12/2 ( obręb Ustroń ) oraz nr: 585/33 ( obręb Hermanice ).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:23.07.2015 15:31
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:23.07.2015 15:31