OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
 
Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

budowa szpitala sercowo - naczyniowego, zjazdów z drogi publicznej, garażu podziemnego, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych oraz infrastruktury technicznej, w Ustroniu  przy ulicy Sanatoryjnej, na działkach nr: 3153/2, 3119/39, 3119/41 i 3153/3 ( obręb Ustroń ). 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:11.08.2015 15:35
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:11.08.2015 15:35