OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.91.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

„Zakup koszy ulicznych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Ustroń:

 1. Koszy ulicznych na odchody zwierzęce typu REKS MAX w ilości 7 sztuk wykonanych z blachy ocynkowanej, malowanych proszkowo na kolor ciemno zielony i wyposażonych w:
 1. stabilną ramę umożliwiającą zakotwiczenie i przykręcanie ich do podłoża,
 2. zamek zamykany na klucz,
 3. otwór zabezpieczony klapką,
 4. opis informujący o przeznaczeniu,
 5. wewnętrzne ocynkowane wiadro ułatwiające opróżnianie o pojemności 50 l,
 6. zasobnik otwierany na klucz na pakiety worków foliowych,

Dane techniczne kosza:

 • szerokość max: 38cm,
 • pojemnik na odpady: 29 cm,
 • zasobnik na worki: 8cm,
 • wysokość max: 150cm,
 1. Przyulicznych koszy na śmieci w ilości 40 sztuk wyposażonych w:
 1. pojemnik 50 litrowy,
 2. popielnicę, daszek,
 3. zamek zatrzaskowy otwierany za pomocą klucza,
 4. słupek z kotwą (bez kołnierza) do montowania do podłoża,

Dane techniczne kosza:

 • wysokość: 95 cm,
 • szerokość: 43cm,
 • pojemność: 35 litrów,
 • waga: ok. 15 kg

 

 1. Betonowych koszy na śmieci w ilości 40 sztuk wraz z ich ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, o następujących parametrach:
 1. Pojemność: 70 litrów,
 2. Wymiary: wysokość 75 cm, średnica 51 cm,
 3. Kolor: grys granitowy

 

 1. Worków na psie odchody w ilości 30 000 sztuk:
  1. Worki odpowiednio oznakowane do zbiórki odchodów zwierzęcych wykonane z folii biodegradowalnej OXY d2w odpowiednio zgrzewane wyposażone w otwory umożliwiające łatwe mocowanie. Wymiary 20x33cm
  2. Konstrukcja zestawu umożliwia łatwe i skuteczne usuwanie odchodów zwierzęcych a materiał z którego są wykonane pozwala na szybką biodegradację.

 

Przykładową wizualizację betonowych koszy na śmieci, koszy na odchody zwierzęce, przyulicznych koszy na śmieci oraz worków na psie odchody zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Natalia Kowalik tel. 33 8579-313

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.91.2015 – Zakup koszy ulicznych”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 02.09.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 25.08.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:91 Zakup koszy ulicznych
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:25.08.2015 13:17
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.10.2015 14:51