W dniu 04.09.2015 r. Fundacja „Kult” z siedzibą we Wrocławiu złożyła ofertę na realizację zadania
pn. „Downhill City Tour”. Oferta rozpatrywana jest w trybie art. 19a Ustawy z dania 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z Zarządzeniem nr 270/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 września 2015 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Downhill City Tour” Fundacji „Kult” oferta zostanie umieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta. 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta Fundacji "Kult"
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:09.09.2015 14:26
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:09.09.2015 14:27