W dniu 09.09.2015 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację „Kult”. Nie zgłoszono żadnych uwag do oferty.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 284/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasto Ustroń zawrze umowę
z Fundacją „Kult” o wsparcie zadania publicznego pod nazwą Downhill City Tour na kwotę dotacji 8 000,00. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o rozstrzygnięciu
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:17.09.2015 15:10
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:17.09.2015 15:10