W dniu 09.09.2015 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację „Kult”. Nie zgłoszono żadnych uwag do oferty.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 284/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasto Ustroń zawrze umowę
z Fundacją „Kult” o wsparcie zadania publicznego pod nazwą Downhill City Tour na kwotę dotacji 8 000,00. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Fundacja „Kult” - realizacja zadania pn. "Downhill City Tour" - rozstrzygnięcie
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.09.2015 15:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.07.2022 14:28