OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.109.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w następującym zakresie  i ilości:

 1. Papier ksero, biały (80 g/m2, format: A4, 1 ryza=500 ark., CIE 166), gatunek 1 – 40 ryz,
 2. Papier ksero, biały (80 g/m2, format: A3, 1 ryza=500 ark., CIE 166), gatunek 1 – 2 ryzy,
 3. Pisak permanentny, czarny, wodoodporny atrament piszący do podpisywania płyt CD/DVD – 10 szt.
 4. Segregator A4, grzbiet 80mm z mechanizmem dźwigniowym, (kolor zielony-10 szt., kolor pomarańczowy-20 szt.) – łącznie 30 sztuk,
 5. Toner czarny Canon FX10 do drukarki laserowej (oryginał) – 3 sztuki,
 6. Toner czarny HP LaserJet 12A Q2612A (oryginał) – 3 sztuki,
 7. Toner HP Color LaserJet CB542A yellow, żółty (oryginał) – 2 sztuki,
 8. Toner HP Color LaserJet CB543A magenta, czerwony (oryginał) – 2 sztuki,
 9. Toner HP Color LaserJet CB541A cyan, niebieski (oryginał) – 2 sztuki,
 10. Toner HP Color LaserJet CB540A black, czarny (oryginał) – 2 sztuki,
 11.  Koperty białe, C5 HK 162x229mm. Koperty samoklejące z paskiem (1 opakowanie=500 szt.) – 5 opakowań,
 12. Bloczki samoprzylepne żółte karteczki, wym. 38x51mm, po 100 karteczek w bloczku (1 opakowanie=3 bloczki) – 12 opakowań,
 13. Długopis z wymiennym wkładem żelowym niebieskim i gumowym, wygodnym uchwytem, wyposażony w mechanizm chowania wkładu, piszący miękko, pozostawiając gładkie i równe linie (linia pisania 0,32 mm, długość linii 1200 m) – 15 sztuk

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Agata Markiewicz tel. 33 8579-341,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2015 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:Konkurs ZP.271.3.109.2015 - Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 22.10.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

 

 

Ustroń, dn. 14.10.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:109 Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:14.10.2015 09:57
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:06.11.2015 10:56