Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń.

 

            Obowiązkiem ustawowym związanym z przeprowadzeniem konsultacji projektu uchwał Rady Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia uchwały określającej warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń, Burmistrz Miasta Zarządzeniem nr 338/2015 z dnia 28 października 2015 r. zarządza przeprowadzenia konsultacji.

 

Zmiany i uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 2 do 12 listopada 2015 r. poprzez przesłanie formularza na adres biuropodawcze@ustron.pl lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń pok. nr. 4.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pani Magdalena Kozłowska- pracownik merytorycznie odpowiedzialny za współpracę
z organizacjami pozarządowymi.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:30.10.2015 11:01
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:13.11.2015 14:00