„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustroń na lata 2016-2020”


określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej polityki społecznej, które Ustroń realizuje w celu rozwiązywania problemów społecznych.

 

  

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Strategii:
- na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ustroniu w zakładce „konsultacje społeczne”
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu – ul. Marii Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń w godzinach pracy.
- na stronie internetowej www.deltapartner.org.pl/konsultacje_ustroń

Opinie i uwagi do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustroń na lata 2016-2020” można składać wyłącznie na stosownym formularzu w terminie od 5.11.2015 r. do 12.11.2015 r. w formie:

1) korespondencji elektronicznej e-mail na adres konsultacje.ustron@deltapartner.org.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
2) przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.deltapartner.org.pl/konsultacje_ustroń

Wzór formularza, na którym należy zgłaszać opinie i uwagi znajduje się w załączeniu niniejszego Ogłoszenia.

Opinie i uwagi wniesione:
- w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
- po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

 
 

 

Dokumenty do pobrania:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustroń na lata 2016-2020 (.pdf)

Formularz uwag (.doc)

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustroń na lata 2016-2020
Podmiot udostępniający informację:
43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.11.2015 09:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.01.2022 14:40