UCHWAŁA NR XIII/149/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XIII/149/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:29.12.2015 10:50
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:29.12.2015 10:50