OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych i pola namiotowego w Ustroniu w rejonie ulic Wczasowej i Turystycznej na terenie dz.nr 5074, 2567/8, 2567/16, 2567/15, 5055/11, 4086/37, 4086/52, 4086/85, 4086/75, 4086/91, 4086/90

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.03.2016 09:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.09.2016 15:53