Local activity – Project ERASMUS+ „Folk crafts – chance for everybody”

Lokalna aktywność – Projekt ERASMUS+ „Ludowe rzemiosło – szansa dla każdego”

 

 

 

 

 

St. Andrew's day

On 27th November 2015 residents took part in the singing party “Andrzejki” - St. Andrew’s day. Our residents tried their abilities in a karaoke competition. In fact, only one person should perform in front of audience but the atmosphere was so great that all the residents join in singing well-known and liked by all the feast songs.

Andrzejki

Dnia 27.11.2015 mieszkańcy wzięli udział w rozśpiewanych Andrzejkach. Nasi mieszkańcy próbowali swoich sił w konkursie karaoke. Teoretycznie to jedna osoba powinna wystąpić przed publicznością ale atmosfera była tak dobra, że wszyscy mieszkańcy włączali się w śpiewanie znanych i lubianych przez wszystkich piosenek biesiadnych.

 

Pre-Christmas Exhibition

Day 4th May 2015 and 5th December 2015 at the invitation of the nursing home in Český Těšín our residents presented the work done on the occupational therapy associated with Christmas. The exhibition includes works made with different techniques: ceramics and ceramics from fusing, decoupage, wet felting and hand-stitched works. This exhibition is a great opportunity not only presentation of their own work but also exploration of ideas, exchange of experiences with people who do handicraft.

Wystawa przedświąteczna

Dnia 04.12.2015 i 05.12.2015 na zaproszenie Domu Opieki w Czeskim Cieszynie nasi mieszkańcy prezentowali prace wykonane na terapii zajęciowej związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Na wystawie znalazły się prace wykonane różnymi technikami: ceramika, ceramika z fusingiem, decoupage, filcowania na mokro, prace szyte ręcznie. Wystawa ta jest świetną okazją nie tylko do prezentacji prac własnych ale również poszukiwania pomysłów, wymiany doświadczeń z osobami, które wykonują rękodzieło.

 

“Mikołajki” – Santa Claus meeting

On 7th December 2015 was organized Christmas party for our residents. Residents participated in various competitions, among others, the "What is a melody?”, quiz on Santa Claus and the competition of knowledge about world capitals. One of the competitions was Christmas card performance. Of course the most important attraction was a meeting with Santa Claus.

Mikołajki

Dnia 07.12.2015 zorganizowana została dla naszych mieszkańców impreza Mikołajkowa. Mieszkańcy brali udział w różnorodnych konkursach m.in. konkursie „Jaka to melodia?”, quizie dotyczącym mikołajek, oraz konkursie wiedzy na temat stolic świata. Jednym z konkursów było wykonywanie kartek świątecznych. Oczywiście najważniejszą atrakcja było spotkanie ze św. Mikołajem.

“Szkubaczki” – pluck feathers and baking cookies

On 8th December 2015 the residents took part in the traditional "Szkubaczkach" - pluck feathers. They could recall the habit associated with this tradition and take part in the event. The inhabitants enjoyed it very much and there were active even people who due to severe dementing disorders are not able to participate in occupational therapy. For one resident this activity was so primary (original) that, despite the profound dementia she was able to actively participate in the classes.

Day 9th December 2015 people took part in baking traditional cookies. This is an old tradition of performing small cookies, which is associated with Cieszyn. Inhabitants baked one type of cookies "cat's-eye". During these activities they were expected to perform all the steps from preparing the dough to finish the cookies.

Szkubaczki i pieczenie ciasteczek

Dnia 08.12.2015 mieszkańcy wzięli udział w tradycyjnych „Szkubaczkach” czyli darciu pierza. Mogli przypomnieć sobie zwyczaje związane z tą tradycją jak i wziąć udział w samym wydarzeniu. Mieszkańcom bardzo się to podobało, zaktywizowane zostały nawet osoby, które ze względu na poważne zaburzenia demencyjne nie są wstanie brać udziału w zajęciach terapii zajęciowej. Dla jednej z mieszkanek było to zajęcie tak pierwotne, że pomimo głębokiej demencji była wstanie aktywnie brać udział w zajęciach.

Dnia 09.12.2015 mieszkańcy wzięli udział w pieczeniu tradycyjnych ciasteczek. Jest to stara tradycja związana ze Śląskiem Cieszyńskim wykonywania drobnych ciasteczek. Mieszkańcy wykonywali jeden rodzaj ciasteczek „kocie oczka”. Podczas tych zajęć mieszkańcy musieli wykonać wszystkie czynności od przygotowania ciasta do wykończenia ciasteczek.

 

 

 

 

Christmas Eve

Day 24th December 2015 was organized Christmas Eve Gala for our residents. At the ceremony were invited the authorities of the town Ustroń and pastors. Residents prepared Christmas decorations which are used to decorate the house. They have done a Christmas tree, angels which were given to our guests. Residents have done little performance: musical arrangement of several traditional Christmas carols.

Wigilia

Dnia 24.12.2015 dla naszych mieszkańców została zorganizowana uroczysta Wigilia. Na tę uroczystość zapraszani są władze Miasta Ustroń oraz duszpasterze. Mieszkańcy przygotowują ozdoby świąteczne, którymi ozdobiony jest Dom, choinka, wykonali aniołki, którymi zostali obdarowani nasi goście. Mieszkańcy dali krótki występ: aranżacja muzyczna kilku tradycyjnych kolęd.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Lokalna aktywność – Projekt ERASMUS+ „Ludowe rzemiosło – szansa dla każdego”
Podmiot udostępniający informację:
43-450 ustroń ul. Słoneczna 10
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.03.2016 20:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.03.2016 20:34

Rejestr zmian dokumentu