OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa oprogramowania systemu podatkowego, opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i kasy Miasta Ustroń.

Miejsce wykonywania Ustroń ul. Rynek 1

Wielkość lub zakres zamówienia:

Dostawa oprogramowania systemu podatkowego, opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i kasy Miasta Ustroń szczegółowo określonego w SIWZ.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1.      Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówień o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia i wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 30.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat.

2.      Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 40.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień – załącznik nr 3.

3.      Personel – wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi wykonać terminowo zamówienie.

4.      Gwarancja            -           12 miesięcy

5.      Termin płatności faktury 14 dni.

Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 02.09.2005, cena specyfikacji 0 PLN

Termin składania ofert: 02.09.2005 godzina 10:00 lok. 33

Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.09.2005 godz. 11:00, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 1

Data ogłoszenia: 17.08.2005r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa oprogramowania systemu podatkowego, opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i kasy Miasta Ustroń.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:17.08.2005 12:29
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:17.08.2005 12:29