W dniu 13.04.2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Nierodzimiu z siedzibą w Ustroniu złożyła ofertę na realizację zadania pn. „Upowszechnianie tradycji i kultury ochotniczego pożarnictwa poprzez obchody 90. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Nierodzimiu”. Oferta rozpatrywana jest w trybie art. 19a Ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z Zarządzeniem nr 114/16 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie tradycji i kultury ochotniczego pożarnictwa poprzez obchody 90. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Nierodzimiu” oferta zostanie umieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania przez OSP ustroń Nierodzim
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:19.04.2016 15:46
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:25.04.2016 15:16