OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej sztucznego naśnieżania, sieci sprężonego powietrza, sieci elektrycznej systemu naśnieżania trasy narciarskiej na stoku Faturka w Ustroniu na terenie dz.nr 2161/15, 2161/17, 2162, 2163, 2164/4, 4870/3, 5406, 2161/21.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:28.04.2016 14:18
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:15.09.2016 15:53