W dniu 19.04.2016 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadania publicznego złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ustroniu Nierodzimiu. Nie zgłoszono żadnych uwag do oferty.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 124/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasto Ustroń  zawrze umowę
z OSP w Ustroniu Nirodzimiu o powierzenie zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie tradycji i kultury ochotniczego pożarnictwa poprzez obchody 90. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Nierodzimiu” na kwotę dotacji 5 000,00. 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o rozstrzygnięciu
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:29.04.2016 08:43
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:29.04.2016 08:45