OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

nr ZP.271.3.45.2016

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

Informuje o udzieleniu zamówienia na:

 

Trzykrotne koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych w Ustroniu

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na trzykrotnym koszeniu poboczy dróg miejskich i powiatowych o szerokości 1,50 m, na terenie Miasta Ustroń wraz z uporządkowaniem terenu i sprzątnięciem skoszonej trawy.

 

Wykaz dróg powiatowych: Cieszyńska 3,4 km, Dominikańska 1,0 km, Jelenica 4,5 km, Lipowska 5,0 km,
3 Maja 2,0 km, Polańska 3,0 km, Równica 3,0 km, Skalica 2,0 km, Skoczowska 4,0 km, Wczasowa 5,0 km, Wiejska 1,8 km – łączna długość = 34,70 km.

 

Wykaz dróg miejskich: A. Brody 3,5 km, Długa 1,3 km, Leśna 4,0 km, 3 Maja 0,6 km, Myśliwska 1,0 km, Nadrzeczna 2,5 km, Sportowa 2,0 km, Stawowa 1,6 km, Zdrojowa 1,5 km, Źródlana 3,0 km, Sztwiertni 2,0km, Szeroka 2,5 km, Wiślańska 3,0 km, Folwarczna 1,0 km, skrzyżowania ulic Akacjowej, Lipowej, Drozdów, Cichej, Zagajnik, Chałupniczej, Granicznej z DW 941 1,0 km, Sanatoryjna 4,0 km, Szpitalna 3,0 km, Spokojna 1,0 km – łączna długość = 38,50 km.

 

Termin realizacji zamówienia to okres:

  1. Pierwsze koszenie do dnia 15.06.2016 r.
  2. Drugie koszenie do dnia 29.07.2016 r.
  3. Trzecie koszenie do dnia 15.09.2016 r.

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. g)

Data udzielenia zamówienia: 12.05.2016 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej 40

Cena wybranej oferty:

0.16 zł brutto za 1 mb o szerokości 1,5m, wartość umowy: 35 136,00 zł brutto

 

Ustroń, dn. 12.05.2016 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Trzykrotne koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:12.05.2016 12:20
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:01.06.2016 08:14