OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

nr ZP.271.3.45.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

Informuje o udzieleniu zamówienia na:

Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu przeznaczonego na potrzeby Straży Miejskiej, z segmentu SUV marki DACIA, model DUSTER, rok produkcji 2016, o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym w ofercie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”.

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. n)

Data udzielenia zamówienia: 17.05.2016 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

WEKTOR Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 295

Cena wybranej oferty:

66 285,00 zł brutto

 

 

Ustroń, dn. 31.05.2016 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:19.05.2016 14:04
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:01.06.2016 08:11