Treść ogłoszenia w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o konkursie ofert w formie pisemnej na najem gruntu o łącznej powierzchni 23,40m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym 18 „pojemników na odzież używaną".
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.06.2016 14:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.06.2016 08:36