OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

budowa oświetlenia ul. Pasiecznej w Ustroniu na odcinku od granicy z miejscowością Cisownica do ul. Andrzeja Brody na terenie działek nr : 1250, 1243/13, 1243/4, 4816/2, 1241/5, 1241/6, 1232/1, 1232/2, 1219/9, 1219/6, 1219/7, 1230/2, 1212/6, 1212/4, 1198/4, 1198/5, 5266, 1207/5, 1206/4, 1206/6, 1206/5, 1206/8, 1207/4.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:06.06.2016 12:05
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:15.09.2016 15:53