OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

budowa kładki pieszo-rowerowej przy ujściu potoku Gościradowiec do rzeki Wisły wraz z umocnieniem koryta potoku w ramach inwestycji: „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych” w Ustroniu przy ul. Nadrzecznej na terenie dz.nr 5014/128.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:23.06.2016 08:10
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:15.09.2016 15:53