treść informacji w załączniku

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wynikach konkursu ofert na najem gruntu o łącznej powierzchni 23,40m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym „pojemników na odzież używaną”.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Data publikacji:29.06.2016 15:43
Informację aktualizował:Ewa Drukała
Data aktualizacji:29.06.2016 15:43