WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO CAŁKOWITĄ SPŁATĘ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU WYKUPU MIESZKANIA KOMUNALNEGO
W SYSTEMIE RATALNYM

1. Miejsce załatwienia sprawy

   Urząd Miasta Ustroniu            
  
Wydział Finansowy
  
I piętro pok. 20 tel. (033) 8579309

2. Opłaty

   Opłata za zaświadczenie w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
   2006 r.o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

    Opłatę  w  wymaganej  wysokości  należy  wpłacić  na  konto tut. Urzędu 
   ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211 
   lub bezpośrednio w kasie.

3. Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie zaświadczenia.

4.  Termin załatwiania sprawy

Do 7 dni roboczych.

5.  Tryb odwoławczy

   Nie przysługuje.

 

 

 

 

  

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia potwierdzającego całkowitą spłatę należności z tytułu wykupu mieszkania komunalnego w systemie ratalnym
Podmiot udostępniający informację:Wydział Budżetu i Księgowości - UM Ustroń
Informację opublikował:Monika Hyrnik
Data publikacji:02.09.2005 11:27
Informację aktualizował:Agnieszka Śliwka
Data aktualizacji:05.07.2011 12:26