OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami do zespołu 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Ustroniu w rejonie ul. Skoczowskiej na terenie działek nr : 201/6, 201/7, 201/8, 201/9, 201/13, 201/14, 201/15, 201/16, 201/37, 201/54

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:27.07.2016 07:49
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:15.09.2016 15:53