OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

budowa kładki pieszo-rowerowej przy ujściu potoku Gościradowiec do rzeki Wisły wraz z umocnieniem koryta potoku w ramach inwestycji: „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych” w Ustroniu przy ul. Nadrzecznej na terenie dz.nr 5014/128

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:01.08.2016 14:48
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:15.09.2016 15:53