OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Ustroniu przy ul. Akacjowej na terenie dz.nr 2052/57, 2052/56, 2052/54, 2052/60, 2052/52, 2052/38, 4853/29, 2052/59, 4853/19, 4853/27, 1964/3, 2052/27, 1961/3, 2057/18, 2057/24, 2057/14, 2057/21, 2057/20, 5093, 2057/17, 1959/5, 4851/2, 2052/119, 2052/121, 2052/123, 4853/20

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:04.08.2016 07:49
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:15.09.2016 15:53