Dostawa i montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.73.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa i montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń. W skład zamówienia wchodzi:

 1. Zestaw komputerowy do zastosowań biurowych zgodny z Windows 10 64bit - 4 szt. o następujących (lub lepszych) parametrach i podzespołach:
 • Procesor Intel Core i5-4460, 3.20GHz, 6MB, LGA1150, VGA, BOX
 • Gigabyte GA-H81M-D2V, H81, DualDDR3-1600, SATA3, mATX
 • Kingston 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX Fury Black Series
 • Dysk Seagate Desktop HDD, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache
 • MODECOM Obudowa TREND Mini USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 2 /HD-AUDIO / bez zasilacza
 • Logitech Keyboard K120, US
 • Mysz A4Tech OP-550NU
 • Microsoft OEM Win Pro 10 64Bit Polish 1pk DVD
 • Zasilacz be quiet! Pure Power L8 350W 80PLUS Bronze, 2x12Vrails
 1. Laptop Lenovo YOGA 900-13ISK - 2 szt. (kolor srebrny i złoty) na zmieszczonych poniżej lub lepszych komponentach:
 1. Model procesora:                                      i5-6200U (2.3 GHz, 2,8 GHz Turbo, 3 MB Cache)
 2. Przekątna ekranu LCD:                             13,3 cali
 3. Ekran dotykowy:                                      IPS
 4. Wielkość pamięci RAM:                            8 GB DDR3 (1600 MHz)
 5. Pojemność dysku SSD:                            256 GB
 6. Interfejsy:                                                2 x USB 3.0, 1 x USB typ C
 7. Zainstalowany system operacyjny:     Windows 10 Professional (64 bit).
 1. Adapter USB-C to HDMI współpracujący z Lenovo YOGA 900-13ISK – 2 sztuki.
 2. Oprogramowanie Microsoft®OfficeStd 2016 OLP NL Gov  (Kod prod.021-10583) (6 licencji MOLP).
 3. Przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających ze standardowej, bezterminowej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, niewyłącznej licencji producenta na oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy.

Zestawy komputerowe należy dostarczyć z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym. Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tylko i wyłącznie na zestawy komputerowe i laptopy. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Zaoferowany sprzęt komputerowy powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w formularzu cenowym lub posiadać lepsze parametry. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na zestawy komputerowe o innych (lepszych ) parametrach technicznych i podzespołach do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną podzespołów zamiennych w celu możliwości obiektywnej oceny i porównania złożonej oferty z wymaganiami minimalnymi Zamawiającego. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami i sterownikami oraz dokumentami gwarancyjnymi i licencyjnymi. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru (ilościowo–rzeczowym). Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne i licencyjne. Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt komputerowy musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE. Oprogramowanie musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji w Polsce i zawierać oryginalny nośnik producenta.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

                Janusz Geiger e-mail: janusz.geiger@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs ZP.271.3.76.2016 – Dostawa i montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego dla UM”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 29.08.2016 r. do godz. 14:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 22.08.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2016 12:25