OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

budowa oświetlenia zewnętrznego oraz kanalizacji kablowej teletechnicznej na terenie stacji elektroenergetycznej GPZ Ustroń w ramach zadania modernizacji budynku rozdzielni SN w Ustroniu przy ul. Kuźniczej na terenie dz.nr 136/133.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:29.08.2016 11:52
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:15.09.2016 15:53