Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia od 2 do 9 września 2016 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,na stronie internetowej Miasta Ustroń oraz przesłanie mailem do organizacji pozarządowych projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” wraz z formularzem zgłaszania zmian i uwag do projektu. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z przeprowadzonych konsultacji
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:15.09.2016 08:15
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:15.09.2016 08:17