OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : budowa oświetlenia zewnętrznego oraz kanalizacji kablowej teletechnicznej na terenie stacji elektroenergetycznej GPZ Ustroń w ramach zadania modernizacji budynku rozdzielni SN w Ustroniu przy ul. Kuźniczej na terenie dz.nr 136/133

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:03.10.2016 12:18
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:18.10.2016 00:02