OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
 
Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych i działek niezabudowanych, w rejonie ulic Jelenica i Skowronków w Ustroniu oraz budowa zbiornika sieciowego wraz ze stacją pomp, zjazdem z drogi publicznej oraz infrastrukturą towarzyszącą, przy ulicy Jelenica, na działkach nr: 1700/4, 1700/5, 4827/6, 4827/5, 1652/8, 1652/13, 4829/5, 1652/14, 1652/12, 1652/11, 4829/3, 1709/4, 1703/4, 1703/24, 1703/34, 1703/35, 4830/7, 1684/4, 1676/9, 1703/29, 1703/30, 1703/31, 1703/32, 1703/33, 1703/18, 1709/2, 1709/3, 1710/1, 4830/5, 1705/8, 1705/6, 1682/3, 1676/17, 1703/12, 1676/7, 1724/48, 1712/2, 1724/45, 1711/6, 1711/7, 1724/27, 1724/46, 1724/47, 1724/62, 1676/14, 1806/16, 1806/15, 1724/63, 1724/40, 1806/6, 1724/31, 1724/33, 1724/36, 1724/38, 1723/6, 1806/11, 1857, 1860/2, 1806/3, 1806/2, 1806/14, 1810, 1806/4, 1806/7, 1806/9, 1803/8, 1803/9, 1723/5, 1803/6, 1803/7, 1723/9, 1723/10, 1724/17, 1724/15, 1724/16, 1724/21, 1724/23, 1803/10, 1801/11, 1801/12, 1801/13, 1812/1, 1817/7, 1817/8, 1817/9, 1798/10, 1798/9, 4847/8, 1729/3, 1729/2, 1732/5, 1798/28, 1798/29, 1733/7, 1798/27, 1798/32, 1798/34, 1736/8, 1736/11, 1797/2, 1797/3, 1798/20, 1732/6, 1732/7, 1732/3, 1733/8, 1724/60, 1724/42, 1638/4, 1631/2, 1631/4, 1632/3, 1632/4, 1634/1, 1634/2, 1646/12, 1640/5, 1640/7 ( obręb Ustroń ). 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:08.11.2016 12:41
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:24.11.2016 00:01