OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych, w rejonie ulic Katowickiej i Bocznej w Ustroniu, na terenie działek ozn. nr: 10/2, 12/1, 17/12, 24/2, 31/3, 48/11, 48/12, 48/13, 638, 693/16, 711/25, 728, 731, 732, 737, 739 i 742 ( obręb Nierodzim ).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:28.11.2016 15:04
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:14.12.2016 00:00