OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl. CPV 14.44.00.00-7

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawę wraz z transportem 200 ton soli kamiennej drogowej.

Miejsce wykonywania Ustroń ul. Marii Konopnickiej 40 Baza Wykonawcy Akcji Zimowej.

Wielkość lub zakres zamówienia: Zamówienie polega na wykonaniu:

Zamówienie polega na dostawie wraz z transportem 200 ton soli kamiennej drogowej DR z antyzbrylaczem luzem na bazę Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Ustroń ul. Konopnickiej 40

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zamówienie należy wykonać w następujących okresach:

do 18.11.2005                     -              100 ton

do 31.01.2006                     -              100 ton.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 0 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 dostawy o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 20.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 20.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: dostępne do 24.10.2005, cena specyfikacji 10 PLN

Termin składania ofert: 24.10.2005 godzina 10:00 lok. 33

Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.10.2005 godz. 11:00, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 1

Data ogłoszenia: 07.10.2005

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawę wraz z transportem 200 ton soli kamiennej drogowej.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:07.10.2005 13:24
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:07.10.2005 13:24