UCHWAŁA NR XXIII/253/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń w załączniku.

 

UWAGA

Uchwała zmieniająca Nr XXX/357/2017 z dnia 28 września 2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXIII/253/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:02.12.2016 11:21
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:29.07.2019 08:45