OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Granicznej, Skoczowskiej, Laskowej i Katowickiej – uzupełnienia -  na terenie działek nr : 227/39, 227/23, 227/46, 227/45, 227/77, 227/67, 227/114, 227/48 [ wszystkie w/w obr. Hermanice ] oraz 224/9, 655/7, 144/12, 222/1, 144/11, 142/8 [ wszystkie w/w obr. Nierodzim ].

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.12.2016 15:06
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.12.2016 00:04