OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
 
Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla budynków nr: 5-18 przy ulicy Orzechowej oraz dla budynków nr: 82-98 przy ulicy Skoczowskiej w Ustroniu, na terenie działek nr: 150/2, 150/6, 173/5, 173/4, 173/1, 165/9, 187/2, 539, 189, 190, 555, 201/52, 537/3, 210/16, 586/4, 210/12, 210/11, 210/4, 211/3, 201/39 i 210/8 (obręb Hermanice).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.12.2016 13:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.01.2017 00:00

Rejestr zmian dokumentu