Zarządzenie w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 370/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań przyjętych w programie współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. Nr 1817)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Joanna Olszar
Data publikacji:20.12.2016 10:16
Informację aktualizował:Joanna Olszar
Data aktualizacji:20.12.2016 10:16