OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Ustroń

ul. Rynek 1 43 – 450 Ustroń


 zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę wraz z transportem 150 ton soli kamiennej drogowej.

Formularze zawierające informacje o warunkach zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°° lub za zaliczeniem pocztowym.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 20.10.2003 r. do godz. 10ºº .

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Przetarg – dostawa soli drogowej


Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych:                                       Andrzej Siemiński     tel. 8579-319

W sprawach procedury przetargowej:                     Ireneusz Staniek       tel. 8579-320

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 20.10.2003r. o godz. 11.00

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:


- nie zostali wykluczeni na podstawie, art.19 i art. 22 ust. 7;
- spełniają wymagania art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Miejsce realizacji zamówienia: Teren bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego ul. Konopnickiej 40 w Ustroniu

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa wraz z transportem 150 ton soli kamiennej drogowej
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:07.10.2003 12:07
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:07.10.2003 12:07