OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa bonów dla emerytowanych pracowników oświaty.

Miejsce dostawy Urząd Miasta Ustroń

Wielkość lub zakres zamówienia:

Zamówienie polega na dostawie wraz z transportem 1664 bonów towarowych o wartości 20 zł.

Termin wykonania: 30.11.2005 r.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 0 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 3 dostaw o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 30.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 34.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

 

Kryteria oceny ofert:

1. CENA                                                               – waga kryterium ________________ 20 %

2. DOSTĘPNOĆ PLACÓWEK         w powiecie Cieszyńskim          – waga kryterium _________ 80 %.

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępne do 15.11.2005, cena specyfikacji 0 PLN

Termin składania ofert: 15.11.2005 godzina 10:00 lok. 33

Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15.11.2005 godz. 11:00, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 1

Data ogłoszenia: 30.10.2005

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa bonów dla emerytowanych pracowników oświaty
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:30.10.2005 10:06
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:02.11.2005 15:49