Do bazy danych województwa śląskiego (program PARTNER) oraz Ministerstwa Gospodarki (Internetowy System Ewidencji Kart Projektów, w skrócie ISEKP) Urząd Miasta Ustroń zgłosił i aktualnie opracowuje następujące projekty do potencjalnego finansowania w ramach Funduszy Strukturalnych:

Modernizacja infrastruktury turystycznej na Górze Czantoria
w Ustroniu    

nr roboczy projektu ERDF/2164          

Program operacyjny RR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny

Priorytet programu operacyjnego II - Wspieranie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich

Działanie pr. operacyjnego 9 - Rozwój turystyki

we wstępnej weryfikacji otrzymał ranking 2

Budowa drogi zbiorczej obszarowej „Pod Skarpą”
w Ustroniu                               

nr roboczy projektu ERDF/2045          

Program operacyjny RR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny

Priorytet III - Rozwój lokalny

Działanie pr. operacyjnego 10 - Infrastruktura lokalna

we wstępnej weryfikacji otrzymał ranking 3

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6
w Ustroniu Nierodzimiu

nr roboczy projektu ERDF/3283          

Program operacyjny RR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny

Priorytet III - Rozwój lokalny

Działanie pr. operacyjnego 10 - Infrastruktura lokalna

we wstępnej weryfikacji otrzymał ranking 1

Budowa sieci wodociągowej Ustroń Goje

nr roboczy projektu ERDF/7499          

Program operacyjny RR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny

Priorytet III - Rozwój lokalny

Działanie pr. operacyjnego 10 - Infrastruktura lokalna

we wstępnej weryfikacji otrzymał ranking 2

Przebudowa układu komunikacyjnego Ustroń Centrum (3 etap)

nr roboczy projektu ERDF/8593          

Program operacyjny RR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny

Priorytet III - Rozwój lokalny

Działanie pr. operacyjnego 10 - Infrastruktura lokalna

we wstępnej weryfikacji otrzymał ranking 1

Koordynator programu PARTNER mającemu na celu właściwe przygotowanie i środków dostępnych w ramach Funduszy Strukturalnych w latach 2004-2006 , prowadzi stałą, bieżąćą współpracę z Biurem ds. Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego - Wiesław Legierski, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń, pok. nr 2. Wszelkie zapytania prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres koordynatora um-promocja@ustron.pl lub telefonicznie (33) 8579 328.

Osoba kontaktowa w sprawie realizacji inwestycji:

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Gruntami – Andrzej Siemiński, tel. (33) 8579 319

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karty projektów do Funduszy Strukturalnych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:10.10.2003 10:31
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:23.10.2003 10:50